Vseživljenjsko učenje zobozdravnikov v Mariboru

Zobozdravstveni strokovnjaki v Mariboru, ki smo jih anketirali v naši raziskavi, so poročali le o nekaj opažanjih. Za merila zobozdravnikov in vedenjskih strokovnjakov so bili koncepti ustrezni. Poleg tega, kot so študenti poročali v pilotnih testih, je bil instrument enostaven za uporabo, kar je zahtevalo le majhne prilagoditve. Instrument se zato lahko šteje za primernega, razumnega in dostopnega. Čeprav so te ugotovitve zelo spodbudne, jih je vseeno treba obravnavati kot predhodne. Ustreznost naše opredelitve in instrumenta kot veljavnega in zanesljivega še ni potrjena v nadaljnjih študijah. Čeprav so študenti in strokovnjaki v Mariboru lahko prebrali in razumeli vprašanj se je skupina strokovnjakov strinjala, da je gradivo iz pregleda literature pomembno za odnos med zobozdravnikom in bolnikom, bodo prihodnje študije morale potrditi te ugotovitve.

Odnos-pacient-zobozdravnik

Sporazum je pokazal težnjo po ohranjanju štirih dejavnikov, čeprav je študija opredeljevala več faznih postopkov in rezultatov. Odločili smo se za ohranitev štirih dejavnikov, ki temeljijo na veljavnosti in preglednosti tem in problematike raziskovanja. Poleg tega so potrebne raziskave za potrditev konstruktivne veljavnosti in ustreznosti modela ter za morebitno zmanjšanje kazalnikov obsega. Zobozdravniki v Mariboru so z veseljem sodelovali pri raziskavi, saj se je ta kasneje pokazala kot uporabna za njihovo prihodnost.

Resultado de imagem para dentist

Čeprav je druga možna šibkost ta, da naš vprašalnik ni upošteval zaznavanja pacientov ali mentorjev, da je samoupravljan in da ga tretja oseba ne ocenjuje, se samoocenjevanje ne sme zavreči kot dragocen vir zbiranja podatkov. Razmislek o osebnih dosežkih je bistvenega pomena za vseživljenjsko učenje in je pomembna spretnost za študenta zobozdravstva v Mariboru. Študije so uporabile instrumente samoocenjevanja za znanje zobozdravstvenega izobraževanja, ki lahko pokažejo napredek pri usposabljanju. Naslednja faza te študije namerava združiti učenčeve samoocenjevale rezultate z tutorjev bolnikov, ki so jih pripravili, da bi preverili, ali se lahko učenci izboljšajo, če se bolje ocenijo.

Zaključek

Ob predpostavki pomembnosti razvoja orodij, ki prispevajo k socialnim interakcijam študentov in zdravnikov z bolniki in tako povečujejo njihovo klinično učinkovitost, naša študija zagotavlja opredelitev veščin odnosov in merilnega instrumenta, ki naj bi bili koristni pri ocenjevanju zobozdravnikov v Mariboru in študentov. Opredelitev in instrument sta bila razvita neposredno iz strokovnega konteksta in sta bila upoštevana z ustreznimi koncepti čustvene inteligence, osredotočena na merila, pridobljena z zobozdravstvenimi fakultetami v Mariboru. Komunikacijske spretnosti in osnovna psihološka orodja so veljala za temeljne teme, ki so se pojavile pri pregledu literature, intervjujih ter merilih zobozdravnikov in vedenjskih strokovnjakov. Izobraževalni in raziskovalni obeti, ki lahko izhajajo iz te študije, vključujejo naslednje: razvoj socialnih veščin skozi učni načrt, predvsem za študente v njihovih kliničnih tečajih, pa tudi kot vodilo in orodje za samoregulacijo za učitelje in študente v zgodnjih in poznih tečajih in kot potencialni instrument za uporabo v praksi. Ta študija je prispevala k razvoju odnosov v zobozdravstvu v Mariboru in predlagala inovativno opredelitev dobrega odnosa zobozdravnik-pacient. Poleg tega so bile dimenzije, elementi in kazalniki uporabljeni za namene oskrbe zobozdravnikov, pri čemer so merila obravnavana kot ključna sestavina, skupaj z zobozdravstveno specifičnim, predhodno veljavnim in zanesljivim instrumentom. Potrebno je nadaljnje delo, da se potrdi strokovna opredelitev in vsebina instrumenta, konstrukcija in veljavnost meril, zanesljivost znotraj opazovalca, prenos in občutljivost za izobraževalno okolje ter da se na splošno prispeva k razvoju kompetenc, specifičnih za zobozdravstvo, za učinkovito interakcijo med zobozdravnikom in bolniki.

Podrobneje na www.zobozdravnik-mb.si

 

Comments are closed