Novi sistem aksialnih kompenzatorjev

SANHA sedaj ponuja nove izboljšane aksialne kompenzatorje z osno ekspanzijo za cevne sisteme NiroSan® in NiroTherm®. Ti novi aksialni kompenzatorji stisnjenega pritiska imajo bistveno boljšo absorpcijsko sposobnost za aksialno gibanje kot tudi visoke obnovitvene sile.

Sestava kompenzatorja

Aksialni kompenzatori SANHA iz nerjavečega jekla so optimizirani glede na maksimalno aksialno ekspanzijo (odvisno od dimenzije, do 100% izboljšanje v primerjavi s prejšnjim aksialnim kompenzatorjem SANHA). Za dano obremenitev in izboljšano aksialno gibanje med 7 in 23 mm imajo naši novi kompenzatorji še daljšo pričakovano življenjsko dobo. Novi aksialni kompenzatorji SANHA serije NiroSan® so izdelani iz nerjavečega jekla (številka materiala 1.4404) z minimalno vsebnostjo 2,3% molibdena in zmanjšano vsebnostjo ogljika, za večjo odpornost proti koroziji in so na voljo v velikosti 15 – 108 mm.

Vsi aksialni kompenzatorji imajo vgrajene obojestranske stiskalnice. Odvisno od serije in tesnilnega obroča, možne aplikacije vključujejo pitno in deževno vodo, ogrevanje, inertne pline, stisnjen zrak brez olja in industrijsko uporabo do 16 barov delovnega tlaka.

Resultado de imagem para kompenzatorji

Pri uporabi aksialnih kompenzatorjev veljajo nekatera osnovna pravila:

  • Cevni sistem je s fiksnimi točkami razdeljen na posamezne ravne delne odseke, od katerih je vsak kompenziran z enojno osnim aksialnim kompenzatorjem.
  • Drsna sidrna mesta so potrebna blizu obeh koncev aksialnega kompenzatorja, da se zagotovi premikanje v linearni smeri poteka cevi.
  • Fiksne točke morajo biti zasnovane tako, da zdržijo sile, ki jih povzročajo toplotne spremembe dolžine cevi, tlačne in vzmetne sile kompenzatorja, sile trenja vodilnih ležajev in pretočne sile.
  • Treba je paziti na vpliv gibanja na vse veje cevovodov in pripadajočega pribora in fiksnih točk.

Numerična analiza

Toplotno in mehansko obnašanje kriogenske transferne linije s predlaganimi podpornimi in aksialnimi kompenzacijskimi sistemi je bilo analizirano numerično. Kriolin in njegov cevovodni most sta bila zgrajena tako, da je model obsegal 107.000 toplotni ščit in podporo procesne linije. Uporabljal je lupino za procesne linije, toplotni ščit, zunanji ovoj, elemente žarkov za drsne opore in konstrukcijo cevovodnega mostu. Vzmetni elementi za aksialne kompenzatorje so končni membranski elementi za vse elastične cevi Model je upošteval spreminjanje lastnosti materialov v določenih temperaturnih območjih, predpostavljeno je, da so procesne linije izdelane iz nerjavnega jekla razreda 1.4306. ali 1.4541 (As 40%, Rp1,0-220 MPa in Rm – 520 MPa) in zunanji ovoj je izdelan iz SS 1.4301 (AS 43%, elementi in vključuje vse kinematične spoje zunanjega ovoja Rpto 235 MPa in R 540 MPa).

Analize termične mehanske trdnosti celotnega kriolina so bile izvedene za pet primerov :

  • Primer 1: Projektni pogoji, procesne linije in pri načrtovan tlak,  obratovalne temperature, toplotni ščit pri 80 K in zunanji ovoj.
  • Primer 2 : Tlačni preizkusni pogoji , procesne linije pri njihovem preskusnem tlaku (28,6 bara)
  • Primer 3: Pogoji v načinu napake, zunanja ovojnica SM2 in AMI.
  •  Primer 4: Pogoji za napako II, zunanji ovoj SM10 in SMI1.
  •  Primer 5: Pogoji III napake (zunanji ovoj EMI, EM2 in EM3 vakuum ter pri 285 K, ki je predpostavljena temperatura montaže) in 260 K, ki je najnižja možna temperatura 160 K in druge komponente kriolina pri projektnih pogojih.

Podrobneje si preberite spletno stran podjetja, ki se prav tako ukavarja s tem na Slovenskem: www.hidra.si

Comments are closed